В 2018 році заклад успішно реалізував всі поставлені перед ним завдання, про що свідчать наступні показники роботи лікарні.

Динаміка роботи закладу

Основні напрямки 2016 2017 2018 Динаміка
Проліковано хворих 16049 16293 16403 Позитивна
Середній ліжко-день 9,1 9,3 8,8 Стабільна
Робота ліжка 332,2 345,5 331,4 Зменшення за рахунок зменшення потужності ліжкового фонду закладу (ремонт АІТ, ІБВ (діагн).
Летальність 0,32 0,26 0,26 Стабільно позитивна
Оперовано хворих 4501 4661 4671 Контроль за конкурентноспроможністю  закладу!
Хірургічна активність 57,2% 57,2% 57,0% Стабільна
Консультативна поліклініка 121513 128197 100615 Позитив
Впровадження сімейно-орієнтованої медицини     Відкриття сімейної кімнати Р.Макдо-нальда Залучення до лікування дитини членів сім’ї
  1. Вдосконалення надання консультативної допомоги.

1а. Проведено оптимізацію штатних посад консультативної поліклініки та  організовано консультативний прийом за рядом спеціальностей за рахунок  кадрового потенціалу лікарів стаціонарних відділень, з метою забезпечення  безперебійності надання консультативної допомоги та взаємозв’язку у роботі структурних підрозділів «консультативна поліклініка – стаціонар».

1б. Розроблений та впроваджений  порядок скерування  потоків пацієнтів (за трьома напрямками – пацієнтів з направленням, без направлення, попередній (електронний) запис) як  реалізація програми «Поліклініка без черг».

1в. Підвищено якість надання медичної допомоги дітям групи високого перинатального ризику – робота кабінету катамнестетичного спостереження (кількості відвідувань дітей спискового обліку зросла до 88%, відсоток дітей групи високого неврологічного ризику, що проходять реабілітацію –  40% пацієнтів.).

2.              Створено цілодобовий пост для надання медичної допомоги лікарями онкогематологічного відділення з метою цілодобового моніторингу стану пацієнтів.

3.              На базі онкогематологічного відділення створено ендоскопічну операційну з метою розширення та вдосконалення напрямків малоінвазивних методів лікування.

4.              Раціоналізовано систему цілодобового спостереження за хворими соматичного профілю шляхом створення цілодобового поста чергових лікарів приймального відділення.

5.              Відкрито Сімейну кімнату Рональда МакДональда, що забезпечило  доступ до якісної сімейно-орієнтованої медицини, залучення до лікування дитини членів її сім’ї.

Пріоритети розвитку закладу:

–                 розпочались роботи зі створення відділення екстреної медичної допомоги, проведено ремонтних робіт за кошти Державного фонду регіонального розвитку на суму  5,1 млн. грн.

  • розширення напрямків надання платних медичних послуг

–                 утеплення фасадів будівель закладу

  • капітальні ремонт  харчоблоку
  • капітальний ремонт господарчого корпусу
  • облаштування закладу засобами системами протипожежної безпеки.
  • розробка принципів порядку оплати роботи працівників закладу в умовах комунального некомерційного підприємства.
Меню